מקלחונים פרופילים

מקלחונים לפי מידה הנבנים לפי דרישת

הלקוח ובנויים מפרופיל אלומיניום וזכוכית

מחוסמת של 6 מ"מ

מקלחונים פרופילים קיים מוצר אחד .

הצגת 1 - 1 מתוך פריט בודד
הצגת 1 - 1 מתוך פריט בודד